januar 2010

Det skrevne ord og dets makt.

Et ord er et ord og ordet har kun en mening. Legg tilett ord til og ordet har skiftet ståsted.Det vi leser, leses gjerne med utgangspunkt i oss selv. Og med det i tankene så er det veldig vanskelig...

Kommunikasjon og dens utfordringer....

Hvert eneste menneske har og kommer til å ha utfordringer i sinhverdag. Som singel og som par, på jobb og hjemme og ikke minst i resten av det samfunnet man lever i. Det være seg små og store utfor...

Valg..

Valg. Hvilke valg? Hvakan vi velge?Veivalg? Stortingsvalg? Utdanning? Valg av jobb? Kjærlighet? Kan vi velge kjærlighet? Jeg tror det. Jeg har troa på kjærligheten og muligheten for å kunne velge a...

Verden og hvordan vi opplever den....

Verden for meg er det stedet jeg befinner meg til enhver tid. Jeg kan også bevege meg inn i andres verden, i tankene vel og merke, men det blir da synsing og spekulasjoner. Så sant jeg ikke lever m...

Begrensninger og muligheter

Vi mennesker gjør som vi får beskjed om. Men hvem bestemmer? Hvem legger føringen for hva vi skal gjøre og tenke?Det er sjelden vi kan si til oss selv at nå skal vi gjøre det og det. Vi blir påvirk...

Ett nytt år.

Et nytt år. Et nytt år med det som måtte komme. Av alt som vil lede oss inn i et nytt et igjen. Hva vil komme? Heldigvis vet vi ikke, men vi legger føringer for hva vi ønsker. Og det er som regel p...
hits